DokumentumokAlapító okiratunk

Kutej_AAO_without data.pdf


Az Alapítvány az alábbi célkitűzések elérése érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az alapítvány tevékenysége:

 • Tudományos tevékenység, kutatás

 • Tudománynépszerűsítő tevékenység

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 • Kulturális tevékenység

 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

 • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

 • Rendezvényszervezés

 • Rendezvények támogatása

 • Kiadói tevékenység

 • Nemzetközi tevékenység

 • Szakértői tevékenység

 • Sport


Az Alapítvány Bejegyzése

Bejegyzes_without data.pdf

Kapcsolat